Պայմաններ

«Բիգտեխլայն» ՍՊ ընկերություն․ գործընթացի կառավարում,

«ՍՕՀՕ Լոգիստիկս» ՍՊ ընկերություն․ Չինաստան - Հայաստան, Թուրքիա - Հայաստան բեռնափոխադրման կազմակերպում,

«Քրոնոգարանտ» ՍՊ ընկերություն․ մաքսային ձևակերպում, միջազգային լիցենզավորված փոստային և սուրհանդակային ծառայություն,

«Ջոյնթ Սիսթեմս» ՍՊ ընկերություն․ Երևան քաղաքում առաքման կազմակերպում,

«Հայփոստ» ՓԲ ընկերություն․ Արցախ և ՀՀ մարզեր առաքման կազմակերպում։

Ծանրոցների ՀՀ փոխադրման ժամկետ և սակագին․

Ուղղություն   Փոխադրման եղանակ   Ժամկետ Սակագին
  Չինաստան - Հայաստան   Ցամաքային   Մինչև 30 աշխ․ օր     1կգ - 2000 դրամ 
  Թուրքիա - Հայաստան Ցամաքային   Մինչև 15 աշխ․ օր     1կգ - 2500 դրամ 

ՀՀ փոխադրման ժամկետի ուշացման դեպքում (անհաղթահարելի ուժի ազդեցության և այլ) փոխադրման արժեքը Չինաստանի դեպքում կհաշվարկվի 1800 դրամ  / 1 կգ, իսկ Թուրքիայի դեպքում՝ 2000 դրամ / 1 կգ

Երևանում ծանրոցների առաքումը 500 դրամ է։ ՀՀ մարզեր և Արցախ ծանրոցների  առաքման սակագինը հաշվարկվում է Հայփոստի՝ տվյալ պահին գործող սակագներով։

Ծանրոցի գրանցման ժամանակ անհրաժեշտ է հայտարարագրել սպասվող ծանրոցը (բեռը)՝ նշելով ծանրոցի կատեգորիան և արժեքը։
Արտասահմանյան պահեստում ծանրոցը ստանալուց հետո ստուգվում է փոքր բացվածքի եղանակով, որից հետո նախապատրաստվում է դեպի Հայաստան փոխադրման, իսկ նախապես տրամադրված տեղեկատվությանը (կատեգորիային) չհամապատասխանելու դեպքում ծանրոցը պահպանվում է արտասահմանյան պահեստում, որի մասին տեղեկացվում է պատվիրատուին։

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության անդամ չհանդիսացող պետություններից ֆիզիկական անձանց կողմից փոխադրողի միջոցով կամ միջազգային փոստային առաքումներով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների համար 2020թ. հունվարի 1-ից պետք է վճարվեն մաքսատուրք և հարկեր 0% միասնական դրույքաչափով, եթե տեղափոխվող ապրանքների ընդհանուր քաշը չի գերազանցում 31 կիլոգրամը, իսկ արժեքը չի գերազանցում 200 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամը: Մինչդեռ եթե ընդհանուր քաշը գերազանցում է 31 կիլոգրամը, կամ արժեքը գերազանցում է 200 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամը, ապա պետք է վճարվեն մաքսատուրք և հարկեր գերազանցող մասի համար՝ 15% միասնական դրույքաչափով, սակայն ոչ պակաս, քան 31 կիլոգրամը գերազանցող յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար 2 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամը:

Չինաստան

  • բժշկական պարագաներ/սարքավորումներ
  • հրավտանգ նյութեր
  • բույսեր/սերմեր

Թուրքիա

  • բժշկական պարագաներ/սարքավորումներ
  • հրավտանգ նյութեր
  • բույսեր/սերմեր
Top